Sluttfase trykkavløp Lyseren

 aug, 13 - 2015   I fokus

Vi er nå i sluttfasen av prosjektet, Trykkavløp Lyseren med sjøarbeidene.

Slep av flåte
Her har vi produsert og senket ca 25 000 meter med vann og avløp.
Det er til sammen 35 ilandføringer, hvorav 28 er fjellgrøfter og 7 løsmassegrøfter.

Nettside og webdesign levert av DigiFix AS - din digitale vaktmester