Rehabilitering av båtslipp Gressholmen

 feb, 24 - 2017   I fokus

Rehabilitering av båtslipp, fjerning av gammel pelebrygge og levering/montering av ny flytebrygge.

Ny flytebrygge

Fjerning av gammel betong

Støp av betongplate

Ny skinnekonstruksjon under vann

Nettside og webdesign levert av DigiFix AS - din digitale vaktmester