HAVSIL 2021

Kunde CECON Contracting AS
Legging av kabel med inntrekk assistanse og nedspyling av HAVSIL FO -kabelen på grunt vann.

NYHETER

Langøyene 2021

Kunde Veidekke
På oppdrag fra Veidekke har Dykkerteknikk utført kartlegging av bunnforhold for støpning betongmadrasser for  nytt kaianlegg.
Arbeidet omfattet karlegging, tilpassing og støpning av betongmatter ved dykking.

SEAGREEN 2021

Kunde NEXANS
Dykkerteknikk har kontrakt med Nexans for «near shore protection» arbeider i Skottland.
Arbeidene omfatter dykker og ROV bistand samt Trenching av trekkerør ø700mm og kraftkabler.
Nedspylingen foregår med egenutviklet spylemaskin med tilhørende fartøy.
Kontraktsum: ca 3o mill eks mva.

DRammen Sykehus Sjøledning 2021

Kunde HAB
Dykkerteknikk har kontrakt for sjøarbeider ifm Nytt Sykehus i Drammen.
Leveransen omfatter mange tusen meter med sjøledninger som skal installeres ned til 80 meters vanndyp samt lantaksarbeider.
Kontrakten er en totalunderentreprise og HAB Construction er oppdragsgiver.
Kontraktsum Ca 30 mill eks mva

Andøya 2021.

Kunde Upnor
På oppdrag for Uponor Infra har Dykkerteknikk installert ø2500mm Weholite sjøledning.
Dette er en utslippsledning for landbasert oppdrettsanlegg.

Kjøkøysundet 2021.

Dykkerteknikk fjerner 6 gamle kabler med MS Rasmus. Dykkerne har i forkant merket alle krysninger med andre installasjoner og punkter der det må utvises ekstra forsiktighet. Det er like ofte som ikke, at det finnes installasjoner kunden selv ikke er klarover i operasjonsområdet. Da er det viktig å ha preventive tiltak for å unngå å påføre disse skade.
Dykkerteknikk la de nye kablene sammen med EAAS og ELVIA i 2020

Veas Diffusoranlegg 2021.

VEAS. Total Enterprise
Rengjøring av Diffusoranlegg og utskiftning av lodd, med ROV og OD-02 Dykking til 50m.

FOrnebu banen 2020

Kunde Oslo kommune.
Etablering av utslippsledninger ifm bygging den nye Fornebubanen. Dimensjoner ø250, 1000 og 1200mm blir produsert og senket ned til 20 meters vanndyp.
Vekting,  senking av vann og avløpsrør. Pre og postsurvey med ROV.
 
Dykkerteknikk er hoved entreprenør og leverer komplett pakke med eget utstyr og personell

Burestua-Veas 2020

Kunde ØPD
Det har blitt installert to stk 355 mm rør fra Burestua til Alvern og fra Alvern til VEAS.
Rørene ble nedgravd innenfor trålsonene med Capjet fra PolarKing, og Sophie som ROV fartøy fra Dykkerteknikk AS. For all innmåling under senking og innmåling etter senking, ble det brukt MS Sophie. Den var utstyrt med Kongsberg microPAP HPR system og SPERRE Subfigher 7500 ROV.

skagenfiber HIRTSHALS 2020.

Kunde CECON
I landtrekking og nedgraving av fiberkabel

fiberKabel Fensfjorden 2019

Kunde NEXANS
Presurvey og Postsurvey.
ROV Touchdown monitorering og kabelsikring med Dykkere
Nedgraving av kabel med Polarking og legging av matter