Dykkerteknikk har kontrakt med Oslo kommune «Vann og avløp til øyene, sjøbasert entreprise». Prosjektet omhandler legging av vann og avløp til øyene Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. Produksjon av sjøledninger i dimensjoner ø90mm til ø355mm hvor disse sjøledningene blir lagt på sjøbunn i dybder ned til 60 meter. Graving i forurensede masser og levere overvåkningsprogram med […]


Les videre

Preisolerte rør

Privat VA tilknytning

 apr, 15 - 2016   I fokus

Vi er i gang med tilknytning av vann og avløp fra Ostøya til Brønnøya for privat kunde.

Nettside og webdesign levert av DigiFix AS - din digitale vaktmester